Εγγραφή News Letters
e-mail:

Εκθέσεις
1η ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ
Ημερομηνία έναρξης: 10/10/2008 Ημερομηνία λήξης: 12/10/2008

1Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ

«από το στάβλο στο πιάτο»

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

10, 11, 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

 

o    3ΗΜΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ

o    1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (3ΗΜΕΡΟ)

o    3ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

o    ΕΔΕΣΜΑΤΑ & ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΕΣ

 

 

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

 

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Ø  Εκτροφής ζώων προς παραγωγή τροφίμων, συμβατικές και βιολογικές

Ø  Ζωοτεχνικές

Ø  Εμπορίου ζώντων ζώων

Ø  Ζωοτροφών

Ø  Φαρμακευτικών ουσιών

Ø  Κατασκευαστικές εγκαταστάσεων εκτροφής

Ø  Εξοπλιστικές εγκαταστάσεων εκτροφής

Ø  Μεταφορικές μέσων ζώντων ζώων

Ø  Σφαγειοτεχνικές

Ø  Τεμαχισμού

Ø  Τυποποίησης κρέατος

Ø  Πρόσθετων, βοηθητικών και λοιπών υλών

Ø  Παραγωγής προϊόντων κρέατος

Ø  Συντήρησης

Ø  Εξοπλιστικές παραγωγικών εγκαταστάσεων κρέατος και προϊόντων του

Ø  Χονδρικού και λιανικού εμπορίου

Ø  Διακίνησης

Ø  Μαζικής εστίασης

Ø  Υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

Ø  Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί

Ø  Επιμελητήρια

Ø  Νομαρχίες, περιφέρειες, δήμοι

Ø  Σύλλογοι

Ø  Σύνδεσμοι

Ø  Φορείς πιστοποίησης

Ø  Εμπειρογνώμονες

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

 

Η διοργάνωση της 1ης Έκθεσης για το Κρέας και τα Προϊόντα του έχει ως σκοπό:

 

·   Την ανάδειξη των επιχειρήσεων σε ολόκληρη τηv αλυσίδα παραγωγής, από την εκτροφή των ζώων, τη μεταφορά αυτών, τις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, την παραγωγή κρέατος και προϊόντων του, τη συντήρηση, τη διακίνηση, την πώληση έως και την προετοιμασία τους στο πιάτο του καταναλωτή.

 

·   Την παρουσίαση των νέων τάσεων στην παγκόσμια αγορά περί ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων που προορίζονται για διατροφή του ανθρώπου.

 

·   Την επισήμανση των κανόνων υγιεινής στις ζωοτροφές και της διαχείρισης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

 

·   Την παρουσίαση των νέων τάσεων στην κτηνοτροφική ανάπτυξη στη χώρα μας.

 

·   Την ορθολογική διαχείριση της συμβατικής και βιολογικής κτηνοτροφικής παραγωγής.

 

·   Την επισήμανση των παραγόντων που συνδέονται άρρηκτα με την ποιοτική και υγιεινή παραγωγή του κρέατος και των προϊόντων του.

 

·   Την παρουσίαση συστημάτων και τεχνικών σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας του προϊόντος που καταλήγει στο πιάτο του καταναλωτή.

 

·   Την παρουσίαση των καταναλωτικών συνηθειών των Ελλήνων σε σχέση με το κρέας και τα προϊόντα του.

 

·   Την ανάδειξη των προβλημάτων και προοπτικών που αφορούν την εμπορία του κρέατος και των προϊόντων του στην αλυσίδα παραγωγής.

 

·   Τη γνωστοποίηση των νέων εξελίξεων στην πολιτική της ΕΕ σε σχέση με την προσδοκώμενη από το καταναλωτικό κοινό ποιότητα και ασφάλεια του κρέατος και προϊόντων του ως τροφίμων.

 

·   Την ενημέρωση των καταναλωτών για τους υποχρεωτικούς κανόνες και ελέγχους που διενεργούνται σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα παραγωγής με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

 

·   Την αναγκαιότητα της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, χωρίς να παραβλέπονται οι επικρατούσες από καιρού τάσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο και ήδη αναδυόμενες στη χώρα μας, περί αειφόρου ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και ευζωίας των ζώων.

 

·   Την ορθολογική κάλυψη του πρωταρχικού στόχου αυτού του αγαθού: τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 

 

 


Γιάννης Μίχας Νομάρχης Πειραιά

ΜΗΝΥΜΑ ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ

 

Η δημιουργία μιας αγοράς με υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και με όρους υγιούς ανταγωνισμού, είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε θέσει στη Νομαρχία Πειραιά από την επομένη της ανάληψης των καθηκόντων μας, το 2003. Ένα στοίχημα που το κερδίζουμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με σκληρή και υπεύθυνη δουλειά, αλλά και με νέες δράσεις, νέες παρεμβάσεις, με τομές.

Η 1η έκθεση και το Συνέδριο για το κρέας και τα προϊόντα που συνδιοργανώνουμε με το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού, είναι ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα μας στο μέλλον αλλά και μία ακόμη απόδειξη ότι στη Νομαρχία Πειραιά το ενδιαφέρον μας για τα θέματα της αγοράς, για τους επαγγελματίες και βεβαίως για τους καταναλωτές που αποτελούν τον τελικό στόχο των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, είναι ουσιαστικό και ο πήχης των φιλοδοξιών μας -- που από την αρχή θέσαμε ψηλά --, ανεβαίνει συνεχώς.

 

 

 

 

 

 

Νίκος Τρικαλίτης

Οικονομολόγος,

Πρόεδρος Οργανωτικής

Επιτροπής

Η διοργάνωση από το ΕΔΠΑ της 1ης έκθεσης για το κρέας και τα προϊόντα του «από το στάβλο στο πιάτο», έρχεται να καλύψει, αφενός ένα μεγάλο κενό στην προώθηση και προβολή του κρέατος στη χώρα μας σε όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής και αφετέρου να δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τους  φορείς του κλάδου να βρεθούν και να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις της παγκόσμιας αγοράς στο πεδίο του κρέατος και των προϊόντων του.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η συνολική διακίνηση προϊόντων κρέατος στη χώρα μας για το 2007 ανήλθε σε 550.000 τόνους, ενώ η αξία των πωλήσεων άγγιξε το 1,3 εκ. ευρώ. Επιπλέον, στον οικογενειακό προϋπολογισμό και στις δαπάνες που αφορούν στα είδη διατροφής το 25% κατευθύνεται στις αγορές κρέατος.

Όλα αυτά καταδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κρέατος στη σύγχρονη ελληνική διατροφή ως ενός ιδιαίτερα ελκυστικού εδέσματος υψηλής διατροφικής αξίας.

Για να φθάσουν, όμως, αυτά τα προϊόντα στο πιάτο μας απαιτείται η ενεργή συμμετοχή μιας αλυσίδας επιχειρήσεων από την εκτροφή και τη σφαγή μέχρι τη συντήρηση και την πώληση.

Η διοργάνωση της 1ης  αυτής έκθεσης δίνει βήμα στους «κρίκους» της αλυσίδας του κρέατος να αναδείξουν τα προϊόντα τους και τις καινοτόμες επιχειρηματικές τους προτάσεις.

Εύχομαι καλή επιτυχία.

 

 

 

 

Σπυρίδων Ραμαντάνης

Καθηγητής Τ.Ε.Ι.Α., DVM,

Dr med. vet.,

Dipl. ECVPH

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Η 1η Έκθεση για το Κρέας και τα Προϊόντα του αποτελεί πράγματι την 1η εκδήλωση στον Ελλαδικό χώρο που καλύπτει ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα του κρέατος «από το στάβλο στο πιάτο» και πλαισιώνεται από σχετικό συνέδριο, ημερίδα ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τις νέες τεχνολογίες και εκδηλώσεις, παρουσιάσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του κρέατος.

Ζούμε σε μια εποχή όπου εμείς ως Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε δικαίωμα σε μια υγιεινή, ποιοτική και ποικίλη διατροφή, περιμένουμε από την επίσημη αρχή να μας εγγυηθεί υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα και υγιεινό περιβάλλον και απαιτούμε πληροφόρηση και συμμετοχή στις αποφάσεις επί των θεμάτων ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων. Όμως, συγχρόνως, παρατηρείται μια στασιμότητα της ζήτησης του κρέατος και προϊόντων του, μια τάση της αγοράς για υψηλής ποιότητας, «φρέσκα», «φυσικά» προϊόντα και μια αύξηση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς προς ανάπτυξη και παραγωγή «καινοφανών», διαφοροποιημένων προϊόντων με στόχο τη μεταφορά του ανταγωνισμού πέραν του επιπέδου κόστους / τιμής πώλησης, που χαρακτηρίζει τις αγορές εμπορευμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται η 3μερη Έκθεση, όπου ο καταναλωτής και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα παραγωγής πληροφορούνται για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος και προϊόντων του, την υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Αισιοδοξώ ότι η Έκθεση αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στην ενημέρωση του καταναλωτή και συνδράμει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πρόεδρος

 

Νίκος Τρικαλίτης, Οικονομολόγος

 

Μέλη


Σταύρος Μαρκάτος, Αντινομάρχης πρωτογενούς παραγωγής Πειραιά

Κώστας Μήτσης, Γεωπόνος, Ειδικός Σύμβουλος ΕΔΠΑ

Ειρήνη Ψαχούλια, Εκπρόσωπος ΕΔΠΑ

Ελένη Πετρίτση, Υπεύθυνη Προγραμματισμού

Στάθης Παπαχριστόπουλος, Χημικός Μηχανικός

Έφη Χυδεριώτου, Γεωπόνος ΕΔΠΑ, Υπεύθυνη Έκθεσης

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νία Κομπορόζου, Δημοσιογράφος, Υπεύθυνη Μ.Μ.Ε.

Κατερίνα Δρόσου, Δημοσιογράφος Γεύσης, Υπεύθυνη Εκδηλώσεων

Γιώργος Κουκουλιάτας, Δημοσιογράφος, Υπεύθυνος Έκθεσης

Νίκος Λύτρας, Δημοσιογράφος, Υπεύθυνος Έκθεσης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Σπυρίδων Ραμαντάνης

Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ΤΕΙ Αθηνών

 

Μέλη

 

Ιωάννης Αμβροσιάδης, Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ.

Γεώργιος Αρσένος, Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ.

Σπυρίδων Γεωργάκης, Ομότιμος Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ.

Αλέξανδρος Γκόβαρης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής, Π.Θ.

Γεώργιος Δραμυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος, Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.

Γεώργιος Ζέρβας, Καθηγητής Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Πρύτανης Γ.Π.Α.

Σπυρίδων Κυριάκης, Ομότιμος Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ., Αντ. Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος Ε.Κ.Ε. και ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Ευάγγελος Λάζος, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Πρόεδρος Ε.Φ.Ε.Τ.

Γεωργία Μεθενίτου, Διευθύντρια, Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων, Υπ. Α.Α. και Τ.

Ιωάννης Μενεγάτος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Γ.Π.Α.

Βασίλειος Μπατζηλιώτης, Γενικός Διευθυντής Κτηνιατρικής, Υπ. Α.Α. και Τ.

Ιωσήφ Μπιζέλης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Γ.Π.Α.

Ευτυχία Ξυλούρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Γ.Π.Α.

Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νικόλαος Παπαϊωάννου, Αναπλ. Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ., Πρόεδρος Ε.Σ.Υ.Δ.

Εμμανουήλ Ρογδάκης, Καθηγητής Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Γ.Π.Α.

Αντωνία Τριχοπούλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α.

Αγγελική Τσερβένη – Γούση, Αναπλ. Καθηγήτρια Κτηνιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ.

Πολυνείκης Φάσσας, Πρόεδρος ΕΛ.Ο.Γ.

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

 

ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

·         Λήψη συνεκτικών μέτρων «από το στάβλο στο πιάτο» και κατάλληλη επιτήρηση για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ για την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος και προϊόντων του, την υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

 

·         Κτηνοτροφική ανάπτυξη και ζωική παραγωγή: Προβλήματα και προοπτικές.

 

·         «Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία»: η νέα στρατηγική (2007-2013) σχετικά με την υγεία των ζώων στην ΕΕ.

 

·         Διαχείριση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και λοιπών θεραπευτικών αγωγών που παρέχονται στα ζώα.

 

·         Κοινοτική ζωοτεχνική νομοθεσία, γενετική βελτίωση και αξιολόγηση, εμπόριο, αναπαραγωγή ζώων προς παραγωγή κρέατος.

 

·         Ενδοκοινοτικό εμπόριο, εισαγωγές ζώντων ζώων.

 

·         Αναδιαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου στην ΕΕ για την υγιεινή του κρέατος και προϊόντων του: η νέα «δέσμη υγιεινής».

 

·         Γενικές διατάξεις υγιεινής στην εκτροφή ζώων προς παραγωγή κρέατος.

 

·         Ζωοτροφές: παραγωγή, εναρμονισμένοι κανόνες υγιεινής, ορθή πρακτική εφαρμογής των κανόνων υγιεινής, εφαρμογή αρχών HACCP.

 

·         Σύγχρονες τάσεις συστημάτων σταβλισμού ζώων προς παραγωγή κρέατος, κατασκευές, εξοπλισμοί, εναλλακτικά συστήματα.

 

·         Συμβατική κτηνοτροφική παραγωγή: Μέθοδοι εκτροφής, διατροφή, σταβλισμός, ευζωία, οργάνωση επιχειρήσεων και ποιότητα παραγομένου κρέατος.

 

·         Βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή: Παρούσα κατάσταση, διαχείριση, προβλήματα, κοινωνικοοικονομική διάσταση, ποιότητα προϊόντων, προοπτικές.

 

·         Πρότυπα στην εκτροφή ζώων προς παραγωγή κρέατος.

 

·         Υγειονομική κτηνιατρική διαχείριση εκτροφής και παραγωγή κρέατος.

 

·         Ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά: εμπλεκόμενα μέρη, αρμοδιότητες, μέσα μεταφοράς και τεχνικές προδιαγραφές, χειρισμός των ζώων, επιπτώσεις στην ποιότητα του κρέατος.

 

·         Σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις: εφαρμογή των απαιτήσεων της νέας «δέσμης υγιεινής», ευζωία των ζώων και ποιότητα κρέατος, επίσημοι έλεγχοι, εξοπλισμός, τεχνικές προδιαγραφές, ορθή πρακτική εφαρμογής των κανόνων υγιεινής, εφαρμογή αρχών HACCP, επιδράσεις στην ποιότητα του κρέατος.

·         Συντήρηση του κρέατος, ψυκτικές εγκαταστάσεις, μεταφορά, νομοθετικές απαιτήσεις, ορθές πρακτικές, οχήματα μεταφοράς, τεχνικές προδιαγραφές.

 

·         Εγκαταστάσεις τεμαχισμού, παραγωγής κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος, μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας, ορθή πρακτική εφαρμογής των κανόνων υγιεινής, εφαρμογή αρχών HACCP, υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων.

 

·         Μαζική εστίαση: ορθή πρακτική εφαρμογής των κανόνων υγιεινής, εφαρμογή αρχών HACCP, υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων, τάσεις του καταναλωτικού κοινού.

 

·         Πρόσθετες, βοηθητικές και λοιπές ύλες στα προϊόντα κρέατος, τεχνολογία και υγιεινή.

 

·         Συσκευασία κρέατος και προϊόντων του, μέθοδοι, νέες τάσεις και εξοπλισμός.

 

·         Αναγνώριση και καταγραφή ζώντων ζώων, συστήματα ιχνηλασιμότητας κρέατος και προϊόντων του.

 

·         Εξελίξεις στην πολιτική επισήμανσης του κρέατος και των προϊόντων του.

 

·         Ζωικά υποπροϊόντα: νομοθετικές απαιτήσεις, χειρισμοί στην τροφική αλυσίδα.

 

·         Χονδρικό και λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων του.

 

·         Υποχρεωτικοί κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη διανομή και την εισαγωγή κρέατος και προϊόντων του.

 

·         Κρέας και διατροφή του ανθρώπου.

 

·         Καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων όσον αφορά το κρέας και τα προϊόντα του.

 

·         Ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα κρέατος.

 

·         Βιολογικά προϊόντα.

 

·         Πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας κρέατος και προϊόντων του.

 

·         Εκπαίδευση των εμπλεκομένων στην τροφική αλυσίδα «στάβλος – πιάτο».

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Κατά τη διάρκεια του 3ημέρου θα λάβουν χώρα παράλληλες εκδηλώσεις που αναφέρονται σε:

Ø  Ενημέρωση καταναλωτών για τα κριτήρια επιλογής του κρέατος και των προϊόντων του

Ø  Εκδηλώσεις για παιδιά με θέμα «Γνωριμία με το κρέας και τα προϊόντα του»

Ø  Επιδείξεις κοπής κρέατος από παραδοσιακούς κρεοπώλες

Ø  Επιδείξεις προετοιμασίας εδεσμάτων με βάση το κρέας

Ø  Γευσιγνωσίες

 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

Οργάνωση - Πληροφορίες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ακαδημίας 35, 10672 Αθήνα

Τηλ. 2103610265, 2103622205, Φαξ: 2103622276

www.edpa.gr    E-mail: mitsis@edpa.gr

 

© 2007 Ε.Δ.Π.Α. All rights reserved.