Εγγραφή News Letters
e-mail:

Εκθέσεις
Έκθεση Λαϊκού Πολιτισμού και Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τον Πολιτισμό
Ημερομηνία έναρξης: 28/03/2008 Ημερομηνία λήξης: 30/03/2008

Έκθεση Λαϊκού Πολιτισμού και Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τον Πολιτισμό

 

28, 29 & 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

 


Γενικές Πληροφορίες

ΤΟΠΟΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008
Σάββατο 29 Μαρτίου 2008
Κυριακή 30 Μαρτίου 2008

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
28 Μαρτίου 2008 : 10:00 – 21:00
29 Μαρτίου 2008 : 10:00 – 21:00
30 Μαρτίου 2008 :  10:00 – 21:00

Η Ελλάδα είναι μια χώρα , με σημαντική πολιτιστική κληρονομιά που καλείται σήμερα να αξιοποιήσει την ευκαιρία που της προσφέρεται προκειμένου να αναγάγει την πολιτιστική ανάπτυξη σε ύψιστη προτεραιότητα της στο πλαίσιο της νέας Ενωμένης Ευρώπης.
Αυτό θα επιφέρει πολλαπλές αλλαγές: κοινωνικές, όπως προστασία πολιτικής ταυτότητας, συνείδηση πολιτιστικής αξίας και ιδιαιτερότητας, πολιτικές, όπως ενδυνάμωση του ρόλου και τις εικόνας της σύγχρονης Ελλάδας η οποία μπορεί να συνθέτει και να εκφράζει πολιτιστικά τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο (στην περιοχή της Βαλκανικής όσο και τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου), οικονομικές, όπως αυτές εκφράζονται τόσο με τη σύνδεση πολιτισμού - τουρισμού όσο και με την παρέμβαση στην αγορά εργασίας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η ιδιαιτερότητα της χώρας μας, η οποία έχει εξαιρετική φυσική ομορφιά, σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολιτιστικής παράδοσης και μνημείων μοναδικών στον κόσμο, μπορεί να προσφέρει δυνατότητες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μονοπωλιακού χαρακτήρα στην Ευρώπη.
Η πολιτιστική συνεργασία για τη δημιουργία της νέας Ενωμένης Ευρώπης με τη διαμόρφωση της ενιαίας ευρωπαϊκής συνείδησης, χωρίς παράλληλα να αγνοείται η ιδιαίτερη πολιτισμική παράδοση των επιμέρους χωρών, αποτελεί πρωταρχικό αίτημα των καιρών.
Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μπορεί να αποτελέσει για τη χώρα μας εργαλείο πολλαπλών παρεμβάσεων με στόχο:

 • Τη δημιουργία πολιτιστικής υποδομής ως απαραίτητου συστατικού στοιχείου ανάπτυξης του τουρισμού στις περιφέρειες τις χώρας.
 • Την ενίσχυση της ανάπτυξης προβληματικών και απομονωμένων περιοχών.
 • Τη διάχυση της τουριστικής κίνησης από καθιερωμένες τουριστικές περιοχές προς νέες, από τις ακτές προς την ενδοχώρα που διαθέτουν πολιτιστικά στοιχεία.
 • Την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την άμβλυνση της εποχικότητας.
 • Την προσέλκυση τουριστών με πολιτιστικά ενδιαφέροντα.

Ο ΕΟΣΣ με τη διοργάνωση αυτή προσπαθεί να αναδείξει τον ιδιαίτερο ρόλο της Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση στρατηγικής και πολιτικής για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο παράλληλα με την αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τηλ. 2103610265 - 2103622205

Fax: 2103610276

 

Email: info@edpa.gr

 

Χαιρετισμοί

Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε θέματα πολιτισμού στην αυτοδιοίκηση είναι ένα σημαντικό βήμα για την Ενωμένη Ευρώπη. Η αυτοδιοίκηση αντλεί τη δύναμή της από τους δημότες και προχωρεί σε ουσιαστικές παρεμβάσεις δημιουργώντας και λειτουργώντας χώρους πρωτογενούς δημιουργίας και επαφής με τον πολιτισμό και τη λαϊκή παράδοση. Ανοίγεται στους πολίτες και επιζητά τη συμμετοχή τους.

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την τόσο σημαντική διοργάνωση που αναλαμβάνει και εύχομαι τη μέγιστη επιτυχία.

Viktoria Nagy,                               
Διευθύντρια Δημόσιας Διοίκησης Νομαρχιών και Δήμων,
Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης Ουγγαρίας
Μέλος Διοικούσας Επιτοπής ΕΟΣΣ

 

Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός έχει βαθιά τις ρίζες του στην Ελλάδα. Είναι η χώρα που γέννησε την ανάπτυξη του πνεύματος και το σεβασμό στη δημιουργία και τη διανόηση.

Η Ευρώπη σήμερα καλείται να ενισχύσει την πολιτιστική ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής της με σεβασμό στην εθνική και περιφερειακή πολυμορφία. Καλείται να διασώσει και να διαδώσει κάθε στοιχείο του πλούσιου πολιτισμού της, που θα αποτελέσει εχέγγυο για την πορεία της στο μέλλον. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται η παρούσα Διοργάνωση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού που θα δώσει την ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων για τον Πολιτισμό στην Ευρώπη.

Ole Norrback,
Συντονιστής, Πρέσβης Περιοχής Βαλτικής Θάλλασας,
Υπουργείο Εξωτερικών Φιλανδίας,
Μέλος Διοικούσας Επιτοπής ΕΟΣΣ

 


Ο Πολιτισμός αποτέλεσε από πολύ νωρίς ένα από τα βασικά ζητήματα με τα οποία καταπιάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μολονότι από την αρχή η φιλοδοξία μιας κοινής πολιτιστικής πολιτικής θεωρήθηκε ως ένα από τα πιο ακανθώδη θέματα, καθώς προσέκρουε στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας.

Μολονότι δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό όργανο αποκλειστικά αρμόδιο για το σύνολο των υποθέσεων του πολιτισμού, η Ε.Ε. δεν παραιτήθηκε ποτέ από την υλοποίηση μιας κοινής πολιτικής πολιτισμού εμμένοντας στην προσπάθεια παρέμβασης στα ζητήματα πολιτισμού, μέσω μιας προσπάθειας θεσμοθέτησης κοινής πολιτιστικής δράσης.

Η Ελλάδα καλείται να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα προγράμματα και τις ευκαιρίες που της προσφέρει η Ε.Ε. και να αναδείξει την πολιτισμική της διαφορετικότητα

Αντώνιος Κολιόπουλος
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΕΟΣΣ

 

 

Μετά την μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης ήταν απαίτηση του κόσμου που ασχολείται με το λαϊκό πολιτισμό και τη λαϊκή παράδοση και των εκθετών που συμμετείχαν να επαναληφθεί  το τολμηρό αυτό εγχείρημα.

Η επιτυχία της εκδήλωσης οφείλετε στο γεγονός ότι καταφέραμε να συγκεντρώσουμε σε ένα χώρο ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πολιτισμού και της παράδοσης κάθε περιοχής της Ελλάδας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες είτε με κάποιο περίπτερο στην έκθεση είτε με κάποιο χορευτικό συγκρότημα στις εκδηλώσεις γιατί χάρη σε όλους αυτούς κατάφερε η 1η Έκθεση Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού να αποσπάσεις τόσο καλές κρητικές από άτομα σχετικά με το πολιτισμό και την παράδοση.

Ξεκινάμε λοιπόν και πάλι μια μεγάλη και ακούραστη προσπάθεια για να φανούμε αντάξιοι των πεπραγμένων και να δημιουργήσουμε μαζί μια μεγάλη γιορτή  με την έννοια που είχε παλιά με λαϊκή συμμετοχή και ποιότητα

Ειρήνη Ψαχούλια
Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκού
Δικτύου Περιφερειακής Ανάπτυξης
Υπεύθυνη Έκθεσης

 

Κατάλογος Εκθετών

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 • Δήμοι και Κοινότητες
 • Νομαρχίες
 • Επιμελητήρια
 • ΤΕΔΚ
 • Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Σωματεία, Αδελφότητες, Όμιλοι
 • Ομοσπονδίες Πολιτιστικών Συλλόγων
 • Λαογραφικά Μουσεία
 • Πολιτιστικοί Οργανισμοί
 • Ιδρύματα Πολιτισμού
 • Πανεπιστήμια
 • Γυναικείοι Συνεταιρισμοί
 • Εκδοτικοί Οίκοι
 • Αργυροχρυσοχόοι
 • Υφαντουργοί
 • Λαϊκοί Ζωγράφοι
 • Θέατρα σκιών

 

 

Αίτηση Συμμετοχής στην Έκθεση

 

Αίτηση Συμμετοχής στην Έκθεση

 

Κάτοψη Έκθεσης

 

Δομή Περιπτέρου

 

 

Θέματα Συνδιάσκεψης

 

Συνέδριο
«Πολιτιστικός Τουρισμός και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
Μάρτιος 2008

Α Ενότητα
«Διεθνείς Τάσεις και εμπειρίες από την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού»

 • Μάλτα: Η προβολή και η ανάδειξη του πολιτισμού στην πόλη Mellieha
 • Ουγγαρία: Περιφερειακές πολιτικές για την ενίσχυση του Πολιτιστικού Τουρισμού στην Ουγγαρία
 • Εσθονία: Πρακτικές συντήρησης Πολιτιστικών χώρων
 • Γαλλία: Τοπικά Δίκτυα Εφαρμογές - Πολιτικές

Β Ενότητα
«Ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό»

 • Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και η συμβολή του στην ανάπτυξη του  πολιτιστικού Τουρισμού
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός και πολιτικές ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα
 • Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου σε σχέση με τον πολιτιστικό τουρισμό
 • Η προβολή και η προώθηση του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος
 • Πρακτικές και πολιτικές δημοτικών επιχειρήσεων πολιτιστικής ανάπτυξης

Γ Ενότητα
«Μέθοδοι και Τεχνικές για την ανάπτυξη του πολιτιστικού Τουρισμού»

 • Προώθηση οργανωτικών και θεσμικών καινοτομιών (δίκτυα συνεργασίας «Νetworks» - συστάδες επιχειρήσεων «Clusters») στήριξης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας για την επικοινωνιακή σύνδεση των ελληνικών πόλεων μεταξύ τους.
 • Η Πολιτιστική Ερμηνεία ως βασικό συστατικό προβολής και ανάδειξης της εθνικής κληρονομιάς
 • Νέες τεχνολογίες και πολιτιστικός Τουρισμός
 • Μarketing και Management
 • Αναστήλωση τοπικών μνημείων και ανακαίνιση πολιτιστικών και αρχαιολογικών χώρων
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτιστικός Τουρισμός

Δ Ενότητα
«Πρόγραμμα και διασυνοριακές συνεργασίες για τον πολιτιστικό τουρισμό»

 • Συμπράξεις Δημοτικών Επιχειρήσεων για την πολιτιστική, τουριστική ανάπτυξη
 • Χρηματοδοτήσεις για τον πολιτιστικό τουρισμό από το Δ’ΚΠΣ
 • Ενίσχυση Φεστιβαλικών Προγραμμάτων
 • Ενίσχυση και Χορηγία Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

28, 29, 30/03 2008

 

Στρογγυλή Τράπεζα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

ΑΙΘΟΥΣΑ Β,  ΩΡΑ 11:30

 

 

ΘΕΜΑ: Η αμηχανία του χοροδιδασκάλου: Η τοπικότητα και η αυθεντικότητα στις παραστάσεις παραδοσιακών χορών.

 

Προεδρείο: Ηλίας Δήμας, Καθηγητής, Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βαγγέλης Αυδίκος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Θεματικές ενότητες:

 

-       Ο παραδοσιακός χορός και η διδασκαλία του. Πραντσίδης Γιάννης, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.

 

-       Έννοια τοπικότητας και ρεπερτόριο. Το παράδειγμα της Καρπάθου. Ηλίας Βασιλαράς, Γεν. Γραμματέας Πν. Κέντρου Δήμου Καρπάθου – Υπεύθυνος λαογραφικού τμήματος

 

-       Η Μουσική και το Τραγούδι στις παραστάσεις παραδοσιακών χορών. Κωτσίνης Γιώργος, Μουσικός – Διευθυντής Παραδοσιακού Τομέα Ωδείου «Φ. ΝΑΚΑΣ»

 

-       Οργάνωση Παραστάσεων. Λευτέρης Δρανδάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Λυκείου των Ελληνίδων

 

-       Εκδρομές εξωτερικού. Βασίλης Δημητρόπουλος, ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. – European Dance Caravan

 

 

 

Θα ακολουθήσει συζήτηση, διάλογος και τοποθετήσεις επί των εισηγήσεων.

Εκδηλώσεις

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΑΪΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι εκθέτες θα παρουσιάζουν τον αυθεντικό, τοπικό τους λαϊκό πολιτισμό μέσα από χορευτικές παρουσιάσεις, αναπαραστάσεις εθίμων, λαϊκό θέατρο, συναυλίες παραδοσιακής μουσικής, θέατρο σκιών, αναπαραστάσεις καθημερινής ζωής. Παράλληλα, θα λάβουν χώρα ειδικά μεγάλα αφιερώματα στη μουσική και χορευτική παράδοση συγκεκριμένων περιοχών της χώρας μας από ντόπιους εκφραστές της παράδοσης.


Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης και της Έκθεσης θα παρουσιάζονται συνεχώς, σε δύο διαφορετικούς χώρους, λαϊκά δρώμενα που θα αφορούν τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και συγκεκριμένα:

 • Χορευτικές Αναπαραστάσεις
 • Θεατρικά Δρώμενα
 • Αναπαραστάσεις καθημερινής ζωής
 • Συναυλίες Παραδοσιακής Μουσικής
 • Παρουσιάσεις Πολιτιστικών Οργανισμών Δήμων, Κοινοτήτων και Νομαρχιών
 • Παρουσιάσεις όλων των περιοχών της Ελλάδας από παραδοσιακές ομάδες

Στόχος των διοργανωτών μέσα από τις χορευτικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα είναι η παρουσίαση και ανάδειξη της αυθεντικής μουσικής και χορευτικής παράδοσης της χώρας μας.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε τα χορευτικά συγκροτήματα που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω ζητήματα που αφορούν την παρουσίασή τους και διέπουν τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις. Η μη εκπλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων αποτελούν αιτία αποκλεισμού από τη διοργάνωση:

 • Παρουσίαση της συγκεκριμένης περιοχής της Ελλάδας που εκπροσωπούν όσο δυνατόν πιο ειδικευμένα π.χ. Ήπειρος: να παρουσιαστεί συγκεκριμένη περιοχή της Ηπείρου (Πωγώνι, Ζαγόρι, Πρέβεζα, Κόνιτσα, Μέτσοβο, Συρράκο, Σούλι κλπ) και όχι γενικό πρόγραμμα χορών από όλη την Ήπειρο. Το ίδιο ισχύει για όλες τις περιοχές της Ελλάδας
 • Οι ενδυμασίες των χορευτών να προέρχονται από την ίδια περιοχή (ή και χωριό) με αυτή των χορών που θα παρουσιαστούν
 • Οι ενδυμασίες πρέπει να είναι πιστά αντίγραφα των αυθεντικών φορεσιών της περιοχής ή ακόμη, αν είναι δυνατόν, αυθεντικές. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο ένδυσης για αποφυγή παραποιήσεων
 • Απαλοιφή κάθε είδους χορογραφίας και προσθήκης στους χορούς
 • Απόδοση των χορών με έμφαση στο ύφος και στην αυθεντικότητα κάθε περιοχής
 • Παρουσίαση κάθε χορού μεμονωμένα και όχι ως ενιαίο σύνολο με τη μορφή «σουίτας»
 • Επιθυμητή η παρουσίαση εθίμων ή δρώμενων σχετικά με την ελληνική παράδοση
 • Επιθυμητή η λαογραφική παρουσίαση της περιοχής αλλά και σχόλια – ερμηνείες για τους χορούς που παρουσιάζονται
 • Επιθυμητή η συνοδεία ζωντανής μουσικής με ορχήστρα από ντόπιους μουσικούς της περιοχής που παρουσιάζεται
 • Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην απόδοση των τραγουδιών που θα ερμηνευθούν
 • Η παρουσίαση να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά της ώρας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο των εκδηλώσεων κ. Κώστα Μήτση, Ειδικό Σύμβουλο ΕΔΠΑ στα τηλέφωνα 2103610265 και κινητό 6972.972.957. Email: mitsis@edpa.gr

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

 

 

2η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

28, 29, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

Παρασκευή 28/03/08

 

 

ΧΩΡΟΣ

ΩΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

10:00

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου

Λαϊκά Παραμύθια της Χίου με την Αγνή Στρουμπούλη

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

15:00

Δήμος Μακεδνών Καστοριάς

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

16:00

Δήμος Δαύλειας Βοιωτίας

Το γλέντι στο σπίτι της νύφης πριν το γάμο

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

17:00

Δήμος Ελίμειας Κοζάνης – Πολιτιστικός Σύλλογος Κρόκου «Ιωακείμ Λούλιας»

«Το Νυχτέρι στον Κρόκο»

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

18:00

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου

Ζακυνθινό Λαϊκό Θέατρο «Ομιλίες» και δείγματα της μουσικοχορευτικής παράδοσης της ορεινής Ζακύνθου

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

19:00

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Πολιτιστικός Σύλλογος Βόλακα - Δρώμενο αράπηδων – χοροί και τραγούδια του Βόλακα

Πολ. Σύλλογος Νησελίου – Χοροί από το Ρουμλούκι

Χορευτικός Όμιλος Θεσ/νίκης - Χοροί από την Καμπουτζίδα & το Ν. Θεσσαλονίκης

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

20:00

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου

Χοροί και τραγούδια του Νομού Ηρακλείου και Κρητικό κέρασμα


Σάββατο 29/03/08

 

ΧΩΡΟΣ

ΩΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

10:00

Δήμος Κύμης

Χοροί της Κύμης

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

11:00

Δήμος Αλίμου

Χοροί και Τραγούδια από το Νομό Ηρακλείου

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

12:00

Δήμος Στυρέων

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

13:00

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων

Kως, Κάρπαθος, Κάλυμνος, Τήλος

Τιμητική παρουσία της κ. Άννας Σαρρή - Καραμπεσίνη

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

13:00

Δήμος Σπάτων – Λύκειο Ελληνίδων Σπάτων

Παρουσίαση της φορεσιάς των Σπάτων και τοπικοί χοροί

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

14:00

Δήμος Κορησσίων Κέρκυρας

Μαντολινάτα «Σπύρος Μίαρης»

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

15:00

Δήμος Ηραίας

Μουσική εκδήλωση με τον κλαρινίστα Παναγιώτη Λιακόπουλο

ή «Μαυρέλια»

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

16:00

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΕΔΚ Ν. Βοιωτιας – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

16:30

Πρώτη Παρουσίαση  4 CD – Ένθετου

«Από τη Θράκη του Ορφέα και του Διόνυσου»

Σκοποί και Τραγούδια της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

Συλλογή – Επιμέλεια: Γιάννης Πραντσίδης, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ  Α.Π.Θ.

Τιμητική Παρουσία: Χρόνης Αηδονίδης

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

16:00

Δήμος Παλαιοκαστριτών

Χοροί και Τραγούδια από την Κέρκυρα

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

17:00

Νομαρχία Δράμας – Πολιτιστικός Σύλλογος Πετρούσας

Ο παραδοσιακός γάμος στην Πετρούσα Δράμας

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

18:00

Σύλλογος Γυναικών Στρατωνίου

Χοροί και δρώμενα της Χαλκιδικής

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

18:30

Πολιτιστική Εταιρεία για τη Νάουσα και την περιοχή

«ο Αριστοτέλης»

Προβολή Ντοκιμαντέρ για τα αρχαιολογικά μνημεία της Νάουσας Ημαθίας

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

19:00

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ (χωρίς λογοκρισία)

Σύλλογος Μεσοτοπιτών Λέσβου «Η Αναγένηση»

Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Λάκκος του Μάγγανη» Κοζάνης (Φανός)

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

19:00

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου

Σύλλογος Σαμοθρακιτών Ν.Έβρου "Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ"- Χοροί της Σαμοθράκης

Προσφυγικός Σύλλογος Λεπτής Ορεστιάδας "ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ" – Χοροί των Γκαγκαούζων

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

20:00

Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων

Χοροί και τραγούδια από την Τραπεζούντα του Πόντου

 

Κυριακή 30/03/08

 

ΧΩΡΟΣ

ΩΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

10:00

Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας

Χορευτικό Πν. Κέντρου Ανδρονιάνων με χορούς της Εύβοιας

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

11:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η αμηχανία του χοροδιδασκάλου: Η τοπικότητα και η αυθεντικότητα στις παραστάσεις παραδοσιακών χορών

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

11:00

Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Μέλισσα» Δήμου Οπουντίων

Χοροί και Τραγούδια του Μαρτίνου

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

12:00

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας

Λαογραφική Εστία Τρίπολης

Χοροί και Δρώμενα της Αρκαδίας Φ

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

13:00

Σύλλογοι της Επαρχίας Ικαρίας με την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ικαριακά Δρώμενα (Θεατρικό στην Ικαριακή διάλεκτο και τοπικοί χοροί)

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

13:00

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ - ΚΥΘΝΟΣ

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

14:00

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου

Πολιτιστικός Σύλλογος Κρούστα

Νάζια και καμώματα της Κρουστιανής παράδοσης

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

15:00

Εστία Γνώσης Χαλκίδος – Καλαμάτας

Γνώση – Παιδεία – Πολιτισμός

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

15:00

Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων

Χοροί και έθιμα από τα Ζαγοροχώρια

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

16:00

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

Παλλακωνική Ένωση Λακωνικών Σωματείων Ελλάδος και Εξωτερικού

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

16:00

Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος

Χορευτικό Σύλλογος Ποντίων Χαϊδαρίου «Ποντιακή Λύρα»  Τελετουργικές διαδικασίες του ποντιακού γάμου

Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Ν. Ελλάδας & Νήσων  Χοροί του Δυτικού Πόντου

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

17:00

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Αδελφότητα Παπαδιωτών Πρέβεζας

Καγκελάρης Παπαδατών

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

18:00

Ένωση Ποντίων Πολίχνης

Χοροί του Καρς

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

18:30

 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Κουδουνοφόροι Σοχού – Σαρακίνα Γρεβενών  – Χάλκινα Φλώρινας

 

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος
Ηλίας Δήμας,
Καθηγητής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη
Βαγγέλης Αυδίκος,
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Βασίλης Σερμπέζης, Αναπληρωτής  Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Δημήτρης Γουλιμάρης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Δημήτρης Λαγός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Γιάννης Πραντσίδης, Λέκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Λευτέρης Δρανδάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Λυκείου των Ελληνίδων

 Οργανωτική Επιτροπή

 

Νία Κομπορόζου, Γραμματέας Πολιτισμού ΕΟΣΣ, Δημοσιογράφος
Ειρήνη Ψαχούλια, Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υπεύθυνη Έκθεσης
Κώστας Μήτσης, Ειδικός Σύμβουλος ΕΔΠΑ
Γιώργος Αναστόπουλος, Γενικός Γραμματέας ΕΟΣΣ
Σωκράτης Βασιλείου, Εκπαιδευτικός - Συγγραφέας
Joseph Borg, Μέλος Διοικούσας Αρχής ΕΟΣΣ
Νίκος Τρικαλίτης, Οικονομολόγος
Χρυσή Ψυλάκη, Γενική Γραμματέας Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Αυτοδιοίκησης

 

 

Τεχνική Γραμματεία

 

Ελένη Πετρίτση, Υπεύθυνη Προγραμματισμού Συνδιάσκεψης
Γιώργος Σερέτης, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Μαριάννα Βεργοπούλου, Υπεύθυνη Γραμματείας
Νίκος Λάρδας, Υπεύθυνος Προγραμματισμού Έκθεση

 

Γραφείο Τύπου

 

Λάμπρος Κωνσταντάρας, Δημοσιογράφος, Υπεύθυνος ΜΜΕ
Αθηνά Παππά, Δημοσιογράφος, Υπεύθυνη Έκθεσης
Γιάννης Φραγκούλης, Δημοσιογράφος, Υπεύθυνος Εκδηλώσεων

Πληροφορίες για τον Πειραιά

 

Πληροφορίες για τον Πειραιά

 

Τρόποι πρόσβασης στο ΣΕΦ

 

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας είναι η θέση που έχει και οι άπειρες οδικές προσβάσεις προς αυτό.

Με αυτοκίνητο: ερχόμενος κάποιος από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης– Αθηνών δεν χρειάζεται να λοξοδρομήσει καθόλου φτάνει μέσα στους χώρους στάθμευσης του Σταδίου. Ερχόμενος από το λιμάνι του Πειραιά περνάει έξω από το Στάδιο.  Ερχόμενος από το αεροδρόμιο και ακολουθώντας την Αττική Οδό και την Εθνική οδό φτάνει ταχύτατα στο Στάδιο.
   
Με αστικές συγκοινωνίες : Οι λεωφορειακές γραμμές  101,130,217,218,A1,B1  με αφετηρία τον Πειραιά  κάνουν στάση έξω από την είσοδο του Σταδίου, ενώ οι  λεωφορειακές γραμμές B1, A1,E1, 130,218,232,040,217,229 με τέρμα το λιμάνι του Πειραιά σταματούν στην απέναντι πλευρά του δρόμου και οι επισκέπτες περνώντας από την ειδική διάβαση κάτω από την παραλιακή οδό βρίσκονται στην είσοδο του Σταδίου, στο ίδιο σημείο σταματάει και η γραμμή express Ε96 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.
     
Ο τερματικός σταθμός του τραμ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Στάδιο όπως και ο σταθμός Νέο Φάληρο του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου.
     
Για περισσότερες λεπτομέρειες , όπως και για τα λεπτομερή δρομολόγια τόσο των Λεωφορείων, του τραμ και του ηλεκτρικού μπορείτε να κοιτάξετε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες :

www.oasa.gr
www.isap.gr
www.ktel.org
www.ose.gr
www.tramsa.gr

© 2007 Ε.Δ.Π.Α. All rights reserved.