Εγγραφή News Letters
e-mail:

Εκθέσεις
Έκθεση Διατροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας
Ημερομηνία έναρξης: 19/1/2007 Ημερομηνία λήξης: 21/1/2007

Έκθεση Διατροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας

 

19 - 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

 

Γενικές Πληροφορίες

 

ΤΟΠΟΣ
ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2007
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2007
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2007

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
19 Ιανουαρίου 2007: 09:00 – 21:00
20 Ιανουαρίου 2007: 09:00 – 21:00
21 Ιανουαρίου 2007: 09:00 – 21:00

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ:
Εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης
Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εκπρόσωποι των Πρεσβειών από όλο τον κόσμο
Εκπρόσωποι Οργανισμών Αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα
Eκπρόσωποι ξενοδοχειακών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Eκπρόσωποι μεγάλων εστιατορίων
Eκπρόσωποι άλλων επιχειρηματικών κλάδων που έχουν άμεση σχέση με τα προϊόντα που θα παρουσιάζονται στην Έκθεση.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΘΕΣΗΣ:
Γεωργούδη Χαρά
Τηλ.2103610968 – 2103610568
Fax : 2103392461


Email: info@edpa.gr

 

 

 

 

Ανταποδοτικότητα Χορηγών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΗΓΩΝ

Στους Κύριους Χορηγούς της εκδήλωσης θα δοθεί τα εξής προνόμια:

 • Ένα περίπτερο διαστάσεων 2 x 3 καθώς και ένα Stand 1 x 50 στο χώρο υποδοχής των συμμετεχόντων του Συνεδρίου
 • Αναγραφή της Επωνυμίας της επιχείρησης με το λογότυπο της στην προθήκη του Συνεδρίου
 • Αναφορά της επωνυμίας της επιχείρησης με το λογότυπο της  στην αφίσα του Συνεδρίου
 • Αναφορά της επωνυμίας της επιχείρησης με το λογότυπο της στο πρόγραμμα του Συνεδρίου
 • Άμεση προβολή στα δελτία τύπου του Συνεδρίου και στα ΜΜΕ που θα καλύψουν την εκδήλωση πριν, κατά την διάρκεια και μετά το πέρας των εκδηλώσεων όπου θα αναφέρονται κατά αποκλειστικότητα οι κύριοι χορηγοί
 • Την τοποθέτηση υλικού στα folders του Συνεδρίου με την δυνατότητα να συμπεριληφθεί ένα σύντομο προφίλ της επιχείρησης

Διαμονή Εκθετών

Διαμονή Εκθετών

Κανονισμός Συμμετοχής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

1.        Η Έκθεση θα λειτουργήσει το χρονικό διάστημα από 19/01/2007 έως και  21/01/2007. Το ωράριο λειτουργίας ορίζεται από 10:00 π.μ.  έως 9:00 μ.μ.  για τις 19, 20 και 21Ιανουαρίου 2007.

2.        Για τη συμμετοχή στην έκθεση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής που παρέχονται από τον διοργανωτή μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2006. Μετά από την ημερομηνία αυτή, αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές  μόνο εφόσον το επιτρέπει η διαθεσιμότητα χώρου στην Έκθεση κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. Εν πάσει περιπτώσει θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

3.        Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης των περιπτέρων θα λειτουργούν Γραμματεία, Συνεργείο καθαρισμού, Φύλαξη χώρου όλο το 24ωρο, Café- Bar και συνεργείο ηλεκτρολόγων- τεχνικών, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για όλες τις συνδέσεις- αποσυνδέσεις των ηλεκτρολογικών μηχανημάτων και λοιπών κατασκευών.

4.        Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας, μεταφοράς της ημερομηνίας ή του χώρου διεξαγωγής καθώς και αλλαγή θέσης περιπτέρων εάν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας ή αν κριθεί ότι θα λειτουργήσει για το καλύτερο αποτέλεσμα της Έκθεσης, οφείλοντας να ειδοποιήσει εγκαίρως τον Εκθέτη.

5.        Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει  για οποιαδήποτε ζημιά , βλάβη, αλλοίωση κλπ. επέλθει καθώς και για οποιοδήποτε εργατικό ατύχημα τυχόν προξενηθεί στο προσωπικό τους και εν γένει σε οποιοδήποτε καθ’ οιονδήποτε  τρόπο και με οποιοδήποτε σχέση και εάν παρέχει στον εκθέτη υπηρεσίες, στο χρονικό διάστημα από την εγκατάσταση έως και την αποξήλωση των εκθετηρίων χώρων.

6.        Καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης θα τηρούνται όλοι οι κανόνες που προβλέπονται, για την ασφάλεια των επισκεπτών και των εκθετών και αφορούν την πυρασφάλεια και τις εξόδους κινδύνου.

7.        Ο Διοργανωτής δικαιούται  να απαγορεύσει διαφημίσεις που κατά την κρίση του δύναται να προσβάλουν  το κύρος, τον χαρακτήρα, την εμφάνιση και την παρουσία της Έκθεσης .

8.        Ο Διοργανωτής Θα προβεί σε ομαδική αποστολή προσκλήσεων και αφισών στους εκθέτες σε σχετικό χρονικό διάστημα πριν την εκδήλωση.

9.        Ο Διοργανωτής έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εκδώσει Κατάλογο της έκθεσης. Όσοι εκ των εκθετών επιθυμούν να διαφημιστούν, θα ενημερώνονται από το Διοργανωτή για το σχετικό κόστος.

10.      Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο στην Έκθεση σε άτομα με ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους παρευρισκόμενους ή την εκδήλωση.

 

Αίτηση συμμετοχής στην Έκθεση

Αίτηση συμμετοχής στην Έκθεση

 

Όροι Συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

 • ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΘΕΤΗ


50%προκαταβολή με την επιβεβαίωση της συμμετοχής
Εξόφληση έως 08 Ιανουαρίου 2007.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει με καταβολή χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Διοργανωτή : ALPHA BANK 10300 232000 4590 και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5011 – 23669 – 633  ή με καταβολή μετρητών στην έδρα του.

 • Εφόσον κάποιος εκθέτης ακυρώσει την παραγγελία του πριν την τελική προθεσμία εγγραφής( 15/12/2006), έχει δικαίωμα να ζητήσει από το διοργανωτή την επιστροφή όλου του ποσού που είχε καταβάλει. Εφόσον κάποιος εκθέτης ακυρώσει την παραγγελία του μετά την τελική προθεσμία εγγραφής (15 Δεκεμβρίου 2006) ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να κρατήσει το 50% που έχει δοθεί ως προκαταβολή. Εφόσον κάποιος Εκθέτης ακυρώσει την παραγγελία του  μετά την  05/01/2007, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να κρατήσει το 100% της συνολικής αξίας της παραγγελίας.  Ο Εκθέτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του μόνο γραπτώς, στις πιο πάνω ημερομηνίες. 
 • Ο Εκθέτης παραλαμβάνει τους χώρους του από το πρωί της Παρασκευής 19/01/2007 και ώρα 08:00 π.μ  και αποχωρεί την Κυριακή  21/01/2007 μετά το πέρας της Έκθεσης οπότε και πρέπει να παραδώσει έτοιμο τον χώρο του στα συνεργία καθαρισμού. Οι Εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να έχουν τελειώσει τις εργασίες για την κατασκευή των περιπτέρων τους μέχρι τις 19/01/2007 στις 17:00 .
 • Το δικαίωμα συμμετοχής του Εκθέτη απαγορεύεται να μεταβιβαστεί σε τρίτον. Ο Εκθέτης δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τη χρήσει μέρους ή ολόκληρου του χώρου, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ούτε και να προβάλλει προϊόντα τα οποία δεν παράγει, εισάγει ή διακινεί ή ανήκουν σε θυγατρική αυτού εταιρία, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της οργανώτριας.
 • Κάθε εκθέτης έχει την αποκλειστική ευθύνη της φύλαξης των εκθεμάτων και των αντικειμένων που φέρει στον εκθετήριο χώρο του ή/ και που διαθέτει για οποιαδήποτε εκδήλωση στα πλαίσια της Έκθεσης, από τυχόν απώλειες ή κλοπές , ζημιές, φωτιά, πλημμύρα κλπ.
 • Οποιαδήποτε διακίνηση εκθεμάτων και κατασκευών θα πρέπει να συνοδεύεται  από δελτίο αποστολής, με ευθύνη και κόστος που βαρύνει τον Εκθέτη.
 • Οι Εκθέτες οφείλουν μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού να ζητήσουν εγγράφως τις πρόσθετες παροχές που επιθυμούν και οι οποίες είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, κατόπιν κοινής συμφωνίας.
 • Όσοι από τους εκθέτες θα μεταφέρουν αντικείμενα με μεγάλο όγκο οφείλουν να συνεννοηθούν με το διοργανωτή για το χρόνο και τον τρόπο εισόδου στο χώρο τους και πάντοτε σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του εκθεσιακού χώρου. Όσες εταιρίες ενδιαφέρονται να εκθέσουν ειδικές κατασκευές περιπτέρων στο χώρο τους, πρέπει να το αναφέρουν στη δήλωση συμμετοχή τους.
 • Απαγορεύονται μετακινήσεις/ μεταφορές εκθεμάτων καθώς και οποιοδήποτε είδος εργασίας, εντός ή εκτός περιπτέρων, κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.
 • Η διακόσμηση των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τους εκθέτες.
 • Δεν επιτρέπετε οποιαδήποτε, από τους εκθέτες, επέμβαση στα βασικά στοιχεία δομής και σε κάθε άλλο υλικό ή αντικείμενο που παραχωρείται σε αυτούς.
 • Οι Εκθέτες που επιθυμούν τηλεφωνική γραμμή ή ηλεκτρική παροχή στο περίπτερο τους θα πρέπει να το δηλώσουν στο σχετικό έντυπο κατά τις ημερομηνίες που αναγράφονται σε αυτό. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση πτώσης τάσης της ηλεκτρικής παροχής ή διακοπής ηλεκτροδότησης από υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Όλες οι αίθουσες του εκθεσιακού χώρου φωτίζονται με ηλεκτρικό ρεύμα. Καμία άλλη πηγή φωτός ή ενέργεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Διοργανωτή. Οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία πρέπει να γίνεται μετά από έγκριση και παρουσία του εντεταλμένου ηλεκτρολόγου της Έκθεσης.
 • Οι Εκθέτες οφείλουν να παραδώσουν τα περίπτερα και τον όποιο εξοπλισμό, στην αρχική κατάσταση που τα παρέλαβαν, και για οποιεσδήποτε φθορές έχουν υποστεί, βαρύνονται οι ίδιοι. Επίσης είναι υπεύθυνοι και για την κάλυψη των προσωπικών τους λογαριασμών που αφορούν καταναλώσεις που πραγματοποίησαν και οφείλουν να εξοφλήσουν όλες τις προς τρίτους οικονομικές τους υποχρεώσεις, πριν την αναχώρηση τους από την .
 • Απαγορεύεται η από τους εκθέτες τοποθέτηση ή/ και χρησιμοποίηση εκρηκτικών, καυστικών και άλλων επικίνδυνων υλικών εντός των εκθετηρίων χώρων τους καθώς και το άναμμα φωτιάς. Επιπλέον απαγορεύεται το τρύπημα στο πάτωμα της έκθεσης και γενικά η οποιαδήποτε αλλοίωση. Το ύψος των περιπτέρων δε θα ξεπερνά τα 3,5 μέτρα.
 • Οι εκθέτες οι οποίοι διαθέτουν περίπτερα τοποθετημένα κοντά στις εξόδους κινδύνου και στις πυροσβεστικές φωλιές του κτηρίου, υποχρεούνται να διατηρήσουν αυτές ελεύθερες και να μην τις αποκλείσουν τοποθετώντας μπροστά τους αντικείμενα ή κατασκευές του περιπτέρου.
 • Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών ή/ και οποιονδήποτε αντικειμένων από τους εκθέτες σε κοινόχρηστους χώρους.
 • Οι Εκθέτες υποχρεούνται να διατηρούν τις εκπομπές των ήχων τους σε χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε να μην ενοχλούνται οι επισκέπτες και οι παρευρισκόμενοι στην Έκθεση και με σεβασμό προς τους λοιπούς  εκθέτες. Η ένταση του ήχου θα καθοριστεί από τον Διοργανωτή.
 • Δεν επιτρέπεται η επιβολή από εκθέτη ή οποιονδήποτε τρίτο, ιδιαίτερου εισιτηρίου για την είσοδο στον εκθετήριο χώρο ή εν γένει  στο χώρο της Έκθεσης.
 • Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση, κινηματογράφηση ή μαγνητοσκόπηση εντός και εκτός του χώρου της Έκθεσης χωρίς την άδεια του Διοργανωτή.
 • Οι εκθέτες δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν  catering άλλο πέραν του υποδεικνυόμενου από το Διοργανωτή, παρά μόνο κατόπιν συμφωνίας με αυτόν.
 • Για όλες τις διαφορές που τυχόν προκύψουν από το παρόν συμφωνητικό υπεύθυνα είναι τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.

 

Κάτοψη Έκθεσης  

 

Κάτοψη Έκθεσης  

 

Πληροφορίες για την Αθήνα

Πληροφορίες για την Αθήνα

 

Δομή Περιπτέρου

 

Δομή Περιπτέρου

 

Τρόποι πρόσβασης στο Ζάππειο

 

Το Ζάππειο βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, δίπλα στο κτήριο του Κοινοβουλίου, την πλατεία Συντάγματος, το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου. Εξυπηρετείται από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας και τα βασικά μέσα συγκοινωνίας και γειτνιάζει με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι η ενοποιημένη αρχαιολογική ζώνη περί την Ακρόπολη και οι στύλοι του Ολυμπίου Διός

Θέματα Συνεδρίου

« Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ 21o ΑΙΩΝΑ»
Ζάππειο Μέγαρο
19, 20, 21 Ιανουαρίου 2007

Α΄ Ειδική Θεματική Συνεδρία – Στρογγυλό Τραπέζι
Η Αγροτική επιχειρηματικότητα υπό το πρίσμα της Νέας Κοινής Αγροτικής    
Πολιτικής

Β΄ Ειδική Θεματική Συνεδρία – Στρογγυλό Τραπέζι
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Η Αγροτική επιχειρηματικότητα στον 21ο Αιώνα. Κατάρτιση – καινοτομία – ποιότητα

Γ΄ Ειδική Θεματική Συνεδρία – Στρογγυλό Τραπέζι
Η πρόταση του Ε.Ο.Σ.Σ. για την αγροτική επιχειρηματικότητα στον 21ο αιώνα

Δ΄ Ειδική Θεματική Συνεδρία – Στρογγυλό Τραπέζι
4ο Κ.Π.Σ.-  Θέσεις και προτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ε΄ Ειδική Θεματική Συνεδρία – Στρογγυλό Τραπέζι
4ο Κ.Π.Σ.-  Θέσεις και προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης

ΣΤ΄ Ειδική Θεματική Συνεδρία – Στρογγυλό Τραπέζι
Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα στο Νομό Ηλείας. Ο ρόλος του Επιμελητηρίου Ηλείας στην οικονομική ανάπτυξη του Νομού

Ζ΄ Ειδική Θεματική Συνεδρία – Στρογγυλό Τραπέζι
Επενδύσεις στον Αγροτικό τομέα στην Ηλεία

Η΄ Ειδική Θεματική Συνεδρία – Στρογγυλό Τραπέζι
Μοντέλα και πρακτικές Αγροτικής Ανάπτυξης στο Νομό Ηλείας

Θ΄ Ειδική Θεματική Συνεδρία – Στρογγυλό Τραπέζι
Νέοι Αγρότες και εναλλακτικές μορφές καλλιεργειών

Ι΄ Ειδική Θεματική Συνεδρία – Στρογγυλό Τραπέζι
Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από το Νομό Ηλείας

ΙΑ΄ Ειδική Θεματική Συνεδρία – Στρογγυλό Τραπέζι
Δίκτυο βιολογικών αγροκτημάτων – Παρουσίαση καινοτόμου πρότασης
ΙΒ΄ Ειδική Θεματική Συνεδρία – Στρογγυλό Τραπέζι
Αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση στον 21ο αιώνα – οι θέσεις του Οργανισμού Δήμητρα

ΙΓ’ Ειδική Θεματική Ενότητα – Στρογγυλό Τραπέζι
Αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση στη Γαλλία

ΙΔ’ Ειδική Θεματική Ενότητα – Στρογγυλό Τραπέζι
Αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ολλανδία

ΙΕ’ Ειδική Θεματική Ενότητα – Στρογγυλό Τραπέζι
Αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ιρλανδία

ΙΣΤ’ Ειδική Θεματική Ενότητα – Στρογγυλό Τραπέζι
Αναμόρφωση του τομέα των οπωροκηπευτικών « ο προεξέχων ρόλος των ομάδων παραγωγών»

ΙΖ’ Ειδική Θεματική Ενότητα – Στρογγυλό Τραπέζι
Οι ομάδες παραγωγών στην Ισπανία

ΙΗ’ Ειδική Θεματική Ενότητα – Στρογγυλό Τραπέζι
Αναμόρφωση του τομέα των οπωροκηπευτικών και ο ρόλος των ομάδων παραγωγών στην Ελλάδα

ΙΘ’ Ειδική Θεματική Ενότητα – Στρογγυλό Τραπέζι  
Στρατηγικές ανάπτυξης του Αγροτουρισμού. Ο Αγροτουρισμός στην Τοσκάνη - Ιταλία

Τιμοκατάλογος Έκθεσης-Παροχές Περιπτέρων

Η standard προσφορά που αναφέρεται στην τιμή των 800€ + ΦΠΑ ανά περίπτερο περιλαμβάνει:

 • Δομή περιπτέρου σε m2 (2 x 3)
 • 3 καρέκλες
 • Φωτισμός με 3 spots και 1 πρίζα
 • 1 Γραφείο διαστάσεων  1x 0.70 x 0.72
 • 2 ράφια διαστάσεων 1x 0.25
 • Παρουσίαση της εταιρίας σας στον οδηγό της έκθεσης που θα μοιραστεί σε όλους τους επίσημους προσκεκλημένους και τους επισκέπτες της έκθεσης
 • Καθαριότητα και φύλαξη χώρου
 • Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
 • Διαφήμιση (αφίσες, δελτία τύπου, προσκλήσεις για την έκθεση)
 • Χρήση internet και fax από τη γραμματεία της έκθεσης
 • Γραμματειακή υποστήριξη

Οποιαδήποτε επιπλέον παροχή επιβαρύνει τον εκθέτη και πρέπει να ζητηθεί γραπτώς και εφόσον είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, κατόπιν κοινής συμφωνίας.

 

 

 

 

© 2007 Ε.Δ.Π.Α. All rights reserved.